Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om oss

Om oss / Legal information / Klagomålshantering

Klagomålspolicy

Vi har särskilda rutiner för att kunna bemöta och hantera de eventuella problem som du kan råka ut för som kund på bästa möjliga sätt. 

I första hand kontaktar du klagomålsansvarig på Solidar Fonder

Vi strävar efter att hantera alla klagomålsärenden skyndsamt, vilket i normalfallet innebär under 14 dagar. Skulle handläggningen dra ut på tiden mer än 14 dagar kommer vi hålla dig underrättad om handläggningen och anledningen till dröjsmålet. Om vi inte kan gå dina synpunkter till mötes i alla situationer har du alltid rätt att få veta varför.

Adress till klagomålsansvarig

Solidar Fonder AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 7208
103 88 Stockholm

Du kan också välja att skicka in din synpunkt via e-post till info@solidarfonder.se (skriv då till Klagomålsansvarig i ämnesraden). 

Allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter

Våra rutiner avseende klagomål kan erhållas per post. Mer information om vad som räknas som klagomål framgår av Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2002:23

Andra instanser som kan vägleda och hjälpa dig som kund

Allmänna Reklamationsnämnden

Om du efter att vi bemött ett klagomålsärende ändå känner dig osäker, kan du få frågan prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. De prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare opartiskt och utan kostnad.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00

www.arn.se 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Du kan även kontakta rådgivningsbyrån Konsumenternas Bank- och finansbyrå som utan kostnad ger dig vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och finansområdet. Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut. 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm
Tel: 0200-22 58 00

www.konsumenternas.se