Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om oss

Om oss / Legal information / Investerarskydd

Investerarskydd

Läs om hur investerarskyddet skyddar dig om ett institut går i konkurs och om vad investeringsskyddet omfattar.

Investerarskyddet skyddar dig om ett institut går i konkurs. Investerarskyddet är ett skydd till dig som investerare och träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Du kan då få ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut. Investerarskyddet påverkades inte av de förändringar kring insättningsgarantin som infördes den 6 oktober 2008. För investerarskyddet gäller oförändrat att ersättningen är begränsad till 250 000 kronor per kund och institut. Skyddet gäller först när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra värdepapper.

Vad omfattar investeringsskyddet?

Investerarskyddet omfattar värdepapper som ett institut hanterar för sina kunders räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper). Med värdepapper menas bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Skyddet gäller också de pengar som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet i samband medinvesteringstjänsten.

Läs mer om investerarskyddet på Riksgäldens hemsida