Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Om oss

Om oss / Finansiell information / Redogörelse för ersättning

Redogörelse för ersättning

Av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och (FFFS 2013:9) för fondbolag följer att, värdepappersbolag och fondbolag ska upprätta en ersättningspolicy. Motsvarande följer av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 såvitt avser försäkringsaktiebolag.

I policyn anges grunder och principer för hur ersättning ska fastställas, tillämpas och följas upp samt för hur bolaget definierar vilka anställda som kan påverka bolagets risknivå. Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar, så ska bolag offentliggöra information om ersättningspolicyn och dess tillämpning på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till dess storlek och verksamheters art, omfattning och komplexitet. Motsvarande skyldigheter finns för försäkringsaktiebolag i FFFS 2015:12.