Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Fonder

Fonder / Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning är en föränderlig verksamhet. Utöver de ständiga marknadsrörelserna utvecklas även tekniker, regelverk, system och modeller. Det har krävt ständiga förändringar och kontinuerlig utveckling för oss som företag och Solidar Fonder har byggt upp en förvaltningsverksamhet som vi är mycket stolta över idag. 

Bolaget har rekryterat skickliga medarbetare med hög kompetens inom sina respektive expertområden. Vi har också satsat på att utveckla system och processer för att säkerställa kontinuiteten i vår verksamhet. Successivt har bolaget etablerat en stark och effektiv infrastruktur för förvaltningsverksamheten.

Förvaltningsfilosofi

Vi fokuserar inte på så kallad stock picking, att analysera och investera i enskilda aktier. Vår utgångspunkt är istället att analysera de globala finansiella marknaderna ur ett ”top down-perspektiv”. Det betyder att vi studerar aggregerade värden för makroekonomisk utveckling, värderingar, likviditetsflöden och trender. Utifrån denna analys väljer vi att aktivt investera mer – eller mindre – i olika regioner, länder eller branscher. Fondernas utveckling kommer därför att avvika från jämförelseindex och vår målsättning är att ge överavkastning till dig som investerare.

Fondstruktur

Matar- och mottagarfonder

En del av förvaltningen sker via så kallade matar- och mottagarfonder (på engelska feeder and master funds). Som kund investerar du i någon av matarfonderna, Plus- eller Spar-fonderna med olika risknivåer (Aggressiv, Flex 100, Flex 70, Flex 40 eller Etisk). Matarfonderna investerar i sin tur i någon av mottagarfonderna som sedan gör investeringar i de finansiella marknaderna. Eftersom alla matarfonder - inom samma risknivå - investerar i motsvarande mottagarfond förvaltas dessa investeringar på precis samma sätt.

Trendfonder

Fondväljaren Trend och Solidar SmartBeta Trend är två trendfonder vilka bevakar och skyddar kapitalet vid stora börsfall. Fonderna bevakar ditt fondsparande genom att läsa av börsens svängningar och agera därefter. På så sätt investerar Trendfonderna i långsiktiga uppgångar och skyddar kapitalet vid stora börsfall. Detta kallas taktisk tillgångsallokering (på engelska Tactical Asset Allocation, TAA), vilket kan utföras på olika sätt. Fonderna gör det med systematiska modeller, och man talar då om systematisk taktisk tillgångsallokering (Systematic Tactical Asset Allocation). Förvaltningsformen växer mycket snabbt i USA inte minst för dess egenskaper att skydda kapitalet vi stora börsfall.

Läs gärna informationsbroschyr och faktablad för respektive fond för detaljerad beskrivning av förvaltning och villkor.