Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Fonder

Fonder / Hållbarhet

Hållbarhet – en naturlig del för bolagets investeringsverksamhet

Solidar Fonder ser hållbara investeringar som en naturlig del för bolagets investeringsverksamhet. Hållbarhetshänsyn är en nödvändighet för att inte i onödan förbruka samhällets resurser när vi investerar – men också en sannolikt bra väg till hög riskjusterad avkastning.

I längden tror vi att en hållbar affärsverksamhet lönar sig för de globala företagen och därmed är hållbarhet alltid ett av de beslutskriterier som bolaget har vid investeringar.

PRI – Principles for Responsible Investment

Solidar Fonder AB är anslutet till PRI – Principles for Responsible Investment, vilket innebär att vi utgår från deras principer för ansvarsfulla investeringar. PRI är ett initiativ som tagits av FN för att öka förståelsen och samarbetet kring ansvarsfulla investeringar.

Detta innebär att vi arbetar utifrån de sex principer som sammanfattar vad som förväntas av de bolag som undertecknat PRI, vilka är:

  • Vi ska beakta miljö, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
  • Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö- och samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
  • Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de bolag som vi investerar i.
  • Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
  • Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
  • Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Läs mer om PRI på www.unipri.org

Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar

Solidar Fonder är också anslutna till Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar. Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (HAI) främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och bolagsstyrelser.

Läs mer om Swesif på www.swesif.org