Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Läs det senaste i nyheter, pressmeddelanden och förvaltarkommentarer
Aktuellt / Solidar för en bra dialog med FI: det är viktigt att bolag kan flytta hem verksamheter till Sverige

Solidar för en bra dialog med FI: det är viktigt att bolag kan flytta hem verksamheter till Sverige

2017-03-04 Nyhet

Roland Johansson svarar på frågor med anledning av artikel i Svenska Dagbladet (SvD)

SvD skriver att Solidar är ”i blåsväder”. Vad är det som har hänt?

Det undrar vi också. Vi känner inte riktigt igen oss i den bild som Svenska Dagbladet vill måla upp. SvD åsyftar den dialog vi har med Finansinspektionen i samband med att Solidar flyttade hem fondkapital från Irland till Sverige. Vi flyttade hem fondkapitalet till Sverige för att effektivisera och utveckla förvaltningen av våra fonder för att gynna våra sparare.

Vad är det Finansinspektionen undersöker?

Finansinspektionen genomför en undersökning av intern styrning och kontroll i Solidar Fonder AB. Undersökningen har sitt ursprung i Solidars flytt av kapital från fonderna på Irland hem till fonderna i Sverige. Det var ett stort projekt och ett stort kapital som skulle flyttas till Sverige. Finansinspektionen var informerad om flytten och vår handlingsplan och det är deras uppdrag att granska hanteringen vilket jag ser som helt  naturligt.  Under denna tidsperiod hade vi en löpande dialog med Finansinspektionen. Vi hanterar vår  fondförvaltning med hög kvalitet, styrning och kontroll så att våra sparare kan vara trygga.   

Kan Solidar hantera intressekonflikterna?

Ja, det kan vi definitivt. I våra interna regelverk hanterar vi specifikt intressekonflikten med särskilda instruktioner om förhållandet till just DS Platforms.

Eftersom de flesta banker och fondbolag precis som Solidar har egna mäklerier, finns det mycket tydliga regler på marknaden för hur intressekonflikter ska hanteras. Vi följer självklart dessa regler. Samtliga affärer har gjorts i enlighet med reglerna för bästa möjliga resultat (”best execution”). Alla affärer genomförs på så kallad ”armlängds avstånd”. Det innebär att fondförvaltarna ber DS Platforms och andra motparter att ta fram förutsättningarna för en transaktion, det är sedan upp till fondbolaget att utvärdera förutsättningarna för en transaktion så att reglerna för bästa möjliga resultat för fonden uppnås. Erbjuder andra motparter bättre förutsättningar än DS Platforms, då handlar fondbolaget givetvis med dessa.

Vi vill aldrig hamna i ett läge där vi gör fel på den här punkten. Därför har vi även tagit hjälp av externa bedömare för att gå igenom verksamheten med avseende på intern styrning och kontroll. Vi känner oss trygga i hur vi hanterar detta.

Handlar Solidar mycket med DS Platforms?

Under 2016 gick omkring en tredjedel av fondernas handel via DS Platforms. Vår bedömning är att den andelen är på en rimlig nivå under denna tidsperiod och den har gynnat andelsägarna.

En vinstmarginal på 91 procent när Solidar samarbetat med DSP Det verkar märkligt.

Ja, och det stämmer inte. Första uppdraget fick DSP från Solidar i början av 2016. Men det var året före som bolaget hade den vinstmarginal SvD skriver om (då bolaget var i en uppbyggnadsfas). Alltså innan Solidar hade börjat göra affärer med DSP.

Detta har vi självklart berättat för SvD, men det är inte med i artikeln.

DS Platforms har flera olika kunder och det var först i juli 2016 som Solidar blev majoritetsägare. Under 2016, stod DS Platforms för 7% av Solidarkoncernens intäkter.

Varför äger Solidar ett ”eget” mäkleri?

De flesta finanskoncerner och alla storbanker har bolag som erbjuder värdepappershandelstjänster, eller så kallade mäklerier. DS Platforms är ett sådant och Solidar äger 75% av verksamheten. Genom att ha mäkleri i koncernen kan vi konkurrensutsätta investmentbanker och fonderna kan handla mer effektivt och med ett bättre slutresultat. I slutändan leder det till en bättre avkastning för våra sparare.

Varför på Malta?

Ursprungligen startades mäklarföretaget med ett stort antal ägare, varav jag och ytterligare några personer från Solidar var några av ägarna. Verksamheten lades på Malta på grund av det låga kostnadsläget och för att man skulle kunna rekrytera specialistkompetens inom ett nischat område. Solidar hade initialt inga affärer med DS Platforms. Under 2016 började vi handla med bolaget. Sedan köpte vi aktiemajoriteten under juli 2016 för att vi skulle kunna driva verksamheten inom koncernen. Därefter har vi beslutat att flytta hem den till Sverige

Varför ska ni flytta verksamheten till Sverige?

Vi vill flytta mäkleriet närmare våra kunder och den svenska marknaden. Vi har tidigare flyttat hem verksamhet från utlandet till Sverige med gott resultat. Vi har nyligen satt igång en process för att utvärdera de ekonomiska och operationella konsekvenserna att flytta hem DS Platforms. Vi utreder vad som krävs hos berörda myndigheter för att vi ska kunna genomföra flytten och vi räknar med att vara klara med den under 2017.

 

Mer information, pressbilder etc. finns på www.solidar.se. För ytterligare information:

Presskontakt:

Helene Jansbo
Marknads- och kommunikationschef, Solidar AB
Telefon: 070-548 45 65
e-mail: helene.jansbo@solidar.se