Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Läs det senaste i nyheter, pressmeddelanden och förvaltarkommentarer
Aktuellt / Solidar Fonder om Finansinspektionens beslut: ”Utpekade brister är åtgärdade”

Solidar Fonder om Finansinspektionens beslut: ”Utpekade brister är åtgärdade”

2018-04-18 Pressmeddelande

På onsdagen meddelade Finansinspektionen (FI) att Solidar Fonder AB (Solidar) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

Finansinspektionen anser att Solidar Fonder har haft ”allvarliga brister i sin hantering av intressekonflikter, i sitt agerande i fondandelsägarnas intresse, samt haft bristfälliga rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering.”

”Finansinspektionens kritik rör verksamhet bakåt i tiden. Nu ska vi noga gå igenom Finansinspektionens beslut och se om ytterligare åtgärder behövs. Det är viktigt att veta att intressekonflikten inte har medfört skada eller riskerat att medföra skada för våra andelsägare. Vi har naturligtvis hela tiden kundernas bästa för ögonen och våra fonder har också under den granskade tiden haft en generellt bra avkastning,” säger Krister Sjöblom, vd, Solidar Fonder AB

Finansinspektionen konstaterar att Solidar Fonder:

”Solidar har vidtagit åtgärder och planerar att vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Handeln med DSP har upphört och bolaget har förtydligat sina interna regler. Bolaget har också genomfört ändringar i sin styrelse och ledning. Med hänsyn till dessa åtgärder finner FI att det är tillräckligt att meddela Solidar en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.”

För mer information:

Krister Sjöblom, VD Solidar Fonder 070-630 44 01

Om Solidar Fonder

Solidar Fonder är ett svenskt fondbolag med cirka 15 medarbetare inom fondförvaltning, administration och kontrollfunktioner. Vi förvaltar idag ca 20 miljarder kronor och är därmed att anse som en medelstor fondförvaltare i Sverige.

Bolaget förvaltar ett antal aktie- och blandfonder i syfte att erbjuda aktiva förvaltningsprodukter i olika risknivåer till investerare, både privata- och institutionella. Solidar Fonder AB är ett fondbolag under svenska Finansinspektionens tillsyn med tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder.

Krister Sjöblom, VD Solidar Fonder AB