Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Läs det senaste i nyheter, pressmeddelanden och förvaltarkommentarer
Aktuellt / "Man ska förhålla sig kritisk till det som rapporteras"

"Man ska förhålla sig kritisk till det som rapporteras"

2017-12-11 Nyhet Pressmeddelande

Solidars koncernchef Roland Johansson kommenterar uppgifter i Sveriges Radio: 

Sveriges Radio hävdar att ni kan ha berikat er själva på spararnas bekostnad genom att arbeta på sätt som liknar hur Allra jobbade, stämmer det?

– Jag är ledsen och bedrövad över att den liknelsen görs på det sättet. Det känns orättvist.

Vi får kritik för att vi tidigare har ägt ett utlandsbaserat kapitalmarknadsbolag. Men det har alla banker och en del försäkringsbolag också. Det har bolagen för att kunna arbeta med att optimera kostnader för handel i värdepapper och instrument och kunna få så låga priser som möjligt på värdepapper. För att konkurrensutsätta dyra investmentbanker helt enkelt. Det är det som det handlar om. Vi skiljer oss inte från andra finansiella tjänsteaktörer på den punkten.

Det talas om att ni ska ha ”mjölkat” spararna. 35 miljoner kronor rapporteras det om. Vad säger du om det?

– Det antyds att vi skulle ha haft stora vinster här. Men Solidar har inte haft någon sådan vinst.

7 procent av Solidarkoncernens omsättning under 2016 var ifrån DS Platforms. Solidarkoncernens omsättning var då cirka 500 Mkr, varav cirka 35 Mkr var från DS Platforms. Därefter tillkommer kostnaderna för att driva verksamheten, i Solidarkoncernen inklusive DS Platforms.

Verksamheten på Malta är för övrigt avvecklad sedan i våras och relevanta delar hemflyttade till Sverige, i linje med den plan vi har haft att koncentrera all verksamhet till vår hemmamarknad. Det är här vi verkar och det är här våra sparare bor.

Frågan om Solidar och påstått samröre med Allra har förkommit tidigare i media. Vad är bakgrunden?

– Precis, samma fråga som SR nu rapporterar om diskuterades i media i detalj tidigare i år. Så det är inte något nytt som diskuteras idag. Men vi har svarat på alla frågor om det tidigare och vi gör det även den här gången.

Bakgrunden, som vi har berättat om vid flera tidigare tillfällen, är att jag som privat investerare gick in med kapital i uppstarten av DS Platforms 2014, tillsammans med ett antal andra investerare. Avsikten var att bedriva handel billigare än vad de stora investmentbankerna kunde erbjuda.

Solidar fick ett erbjudande om att köpa majoriteten i verksamheten och Solidarkoncernen gjorde det under 2016.

Vi har inte samarbetat med Allra eller med de personer som äger Allra. 

Det hävdas också att ni har använt komplexa instrument för att kunna berika er. Vad är din kommentar?

– Det är överhuvudtaget ingenting fel eller konstigt med certifikaten. Vi tycker att det är upprörande hur källor som kan ha egna intressen, försöker kollra bort medier med tekniska detaljer och få dem att tro att något har gjorts fel. 

När det gäller de certifikat som särskilt har nämnts så är de upphandlade med flera olika motparter och enligt reglerna om bästa möjliga resultat. 

Certifikaten är emitterade av välkända storbanker med god kreditvärdighet och har underliggande utländska aktieinnehav i form av aktieindex. De är dessutom upptagna till handel på en reglerad marknad. Vid investeringen i instrumenten gjordes en sedvanlig upphandling där flera leverantörer fick vara med och ställa pris på instrumenten. Sedan valdes de leverantörer som gav lägsta pris och som i övrigt uppfyller våra regler kring bästa möjliga resultat. 

Anledningen till att vi inte valde att investera i enskilda aktier eller i ETF:er istället, var att det i så fall hade blivit väsentligt dyrare för våra fondandelsägare. Här fick vi samma exponering till ett avsevärt lägre pris. Det låg helt klart i våra sparares intresse.

Varför tror du att ni får kritik just nu?

– Dels sker det i kölvattnet av den bedrövliga Allra-skandalen och dels händer det mycket kring reglering av pensionsmarknaden just nu. Jag tror att allt som på något sätt kan antas avvika från normen ifrågasätts just nu. 

Det är stora och starka krafter som verkar och det blir extra tydligt nu när PPM-systemet kanske kommer att göras om och branschen väntar på Pensionsgruppens besked i frågan. När det handlar om SR:s reportage får man också komma ihåg att källan också har egna kommersiella intressen. Så jag tycker att man generellt ska förhålla sig kritiskt till det som rapporteras. 

Mer information, pressbilder etc. finns på www.solidar.se. För ytterligare information: 

Presskontakt:

Helene Jansbo
Marknads- och kommunikationschef, Solidar AB
Telefon: 070-548 45 65 
e-mail: helene.jansbo@solidar.se 

Solidar är ett spar- och trygghetsföretag som förvaltar cirka 25 miljarder kronor och har omkring 130 000 kunder. Solidar erbjuder tjänster inom sparande och försäkringsskydd till privatpersoner i Sverige. Solidars vision är att bli den ledande specialisten som skapar en trygghet för kvinnor och män i livets skeenden. Vår företagskultur kännetecknas av stort kund- och affärsfokus och omtänksamhet. Solidar har kontor i Umeå och Stockholm. Läs mer på www.solidar.se.