Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Läs det senaste i nyheter, pressmeddelanden och förvaltarkommentarer
Aktuellt / Juni – En relativt nyhetsfattig månad och med svagare börser

Juni – En relativt nyhetsfattig månad och med svagare börser

2017-07-06 Förvaltarkommentar

Under juni var det inga stora händelser som stack ut. Oljepriset föll kraftigt på ett för stort utbud relativt efterfrågan. Makrostatistiken visar fortfarande på relativt god tillväxt även om Inköpschefsindex försvagades något jämfört med förra månaden i bland annat Europa och USA. Några av de större politiska händelserna var Parlamentsvalen i Frankrike och i Storbritannien, samt den amerikanska centralbankens höjning av styrräntan.

Parlamentsval i Frankrike och Storbritannien

I Frankrike fick Macron majoritet och oron för att Le Pen skulle få stort inflytande försvann i och med resultatet. Det mest spektakulära är kanske att ett nybildat parti fick så stort inflytande i politiken och att de etablerade partierna förminskades kraftigt trots att röstdeltagandet var mycket lågt. Det finns nu stora förhoppningar om att Macron ska göra välbehövliga reformer i Frankrike för att öka tillväxten.

I Storbritannien decimerades Premiärminister Theresa Mays makt efter parlamentsvalet. Hittills har det utmynnat i att det troligtvis kommer att bli en mjukare Brexit. Det innebär främst att EU-medborgare i Storbritannien kan fortsätta jobba kvar där och att britterna kan få jobba kvar i andra EU-länder. Brexit-förhandlingarna har startats och beräknas ta två år, så vi kommer få återkomma om vad som sker där även framöver.

Centralbanker

Amerikanska centralbanken, FED, höjde återigen styrräntan upp till 1–1,25 procent. Enligt centralbankschefen Janet Yellen kommer räntan höjas ytterligare i år. Det råder dock en skeptisk inställning till detta på marknaden då inflationssiffrorna har svårigheter att stiga trots att arbetslösheten är på mycket låga nivåer i USA. Europeiska centralbanken, ECB, kommer dröja med räntehöjning ytterligare, vilket även svenska Riksbanken kommer göra. Räntesänkningscykeln för både ECB och Riksbanken är dock troligtvis över för denna gången.

Oljan

Oljepriset har fallit relativt markant i juni. Detta trots att OPEC, med Saudi Arabien i spetsen, gått med på produktionsneddragningar för att hålla oljepriset uppe. Tekniken går snabbt framåt och det blir lönsamt även på lägre prisnivåer för de amerikanska producenterna att producera skifferolja. Utbudet av olja kommer troligtvis vara större än efterfrågan under lång tid framöver vilket gör att oljepriset kan sjunka än mer.

Förändringar i fonderna i juni

Under juni gjorde vi några små förändringar i allokeringen och minskade hävstången med 5 procent. Vi har ökat andelen hållbara placeringar i fonderna genom investering i ett brett hållbart världsindex.
Andelen aktier i fonderna (utan säljoptionen mot den amerikanska börsen) är; Solidar Flex 100 Plus cirka 106 procent aktieexponering, Solidar Aggressiv Plus cirka 137 procent, Solidar Flex 70 Plus cirka 72 procent, Solidar Flex 40 Plus cirka 42 procent och Solidar Etisk Plus cirka 100 procent. Aktieallokeringen i grundportföljen Solidar Flex 100 Plus är övervikt mot Sverige, Tillväxtmarknader och Tyskland samt neutrala USA.

Den närmaste framtiden

Under sommaren slipper vi troligtvis en ny Greklandskris, då Grekland beviljats lån av IMF, samt erhållit högre rating (av Moody´s) med positiva utsikter. Trumps olika uttalanden på Twitter är något som verkar fortsätta och utfallen av dem är ovissa. Bolagsrapporterna för andra kvartalet blir mycket viktiga att följa noga, för att verkligen få bekräftat att tillväxten är här för att stanna. Är rapporterna dåliga tappar troligtvis börserna då värderingarna är på relativt höga nivåer. Makrosiffrorna i form av Inköpschefsindex indikerar dock på en relativt bra tillväxttakt globalt. Kinas siffror var dock lite sämre men vi hoppas att det endast var ett hack i kurvan och inte början på en ny negativ trend för Kinas ekonomi.