Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Läs det senaste i nyheter, pressmeddelanden och förvaltarkommentarer
Aktuellt / Januari månad – Starka uppgångar på årets första månad

Januari månad – Starka uppgångar på årets första månad

2018-02-09 Nyhet Förvaltarkommentar

Solidar förvaltarkommentar för januari 2018

Januari månads förvaltarkommentar med en sammanfattning av månadens händelser.

Under januari månad rivstartade börserna med stigande kurser med en förhoppning att de stora skattesänkningarna i USA inte bara ska hjälpa amerikanska bolag, utan även bidra till en global tillväxt. De bästa regionerna under månaden var Asien och Tillväxtmarknader, men där den svenska börsen gick lite sämre. Den amerikanska valutan sjönk mot den svenska kronan under månaden med cirka 3,7 procent.

Det ekonomiska läget

Under januari månad har många bolagsrapporter inkommit. Hittills visar cirka 80 procent av de amerikanska bolagen på bättre vinster och omsättning än förväntat, och en nästan lika stark siffra för japanska bolag. Då börserna gått starkt under senare tid, behöver också bolagen rättfärdiga uppgångarna med starka resultat.

Under månaden har också Internationella Valutafonden (International Monetary Fund, IMF) uppdaterat prognoserna om den globala ekonomin. De beräknar nu att den globala ekonomin kommer växa än starkare än vad de tidigare bedömt.

Inköpschefsindex har även de inkommit på höga nivåer, om än lite sämre än förra månaden, men visar ändå på stark globala tillväxt.

USA

Donald Trump har under månaden infört höga strafftullar på bland annat solpaneler och vitvaror. Detta för att skydda de inhemska amerikanska jobben mot framför allt asiatiska produkter som i många fall är billigare än de amerikanska. En viss oro har infunnit sig att detta är ett första steg mot ett större handelskrig från USA:s sida, men det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser ännu.

Vissa delar av den amerikanska offentliga statsapparaten var tvungna att stänga ned några dagar i januari, då de inte kunde enas om att höja skuldtaket ytterligare. Världens börser tog det med ro, då detta skett ett flertal gånger tidigare och att man förväntade sig att det snart skulle lösas.

Tyskland

För att förhindra nyval i Tyskland har Angela Merkels konservativa parti och det socialdemokratiska partiet SPD genomgått många och hårda förhandlingar för att hitta en väg till en regeringskoalition tillsammans. De har tagit många steg framåt och i början av februari blev det klart att så ska ske. SPD kommer bland annat få finansminister- och utrikesministerposterna i den nya regeringen. 

Den närmaste framtiden

Efter rekordnivåer på börserna i januari har bland annat den amerikanska börsen (S&P 500) fallit 10 procent (i skrivande stund 2018-02-09), vilket vanligtvis benämns som en korrektion. Nedgången initierades av en statistiksiffra om att den amerikanska lönetillväxten steg till 2,9 procent, vilket var högre än många förväntat sig. Samtidigt har den amerikanska centralbanken hela tiden uttalat sig om att lönerna snart borde börja stiga då arbetslösheten varit så extremt låg under lång tid. Oron för att den amerikanska inflationen ska stiga mer än förväntat och att den amerikanska centralbanken måste höja sin styrränta än mer aggressivt, tog fart.

Fundamentalt har egentligen inte världen ändrats så mycket från förra månaden. Den ekonomiska tillväxten är god och globalt utbredd. Det som hänt på senare tid är dock att långräntorna i världen, framför allt i USA, har stigit uppåt i relativt snabb takt. Marknaderna har förväntat sig att långräntorna ska stiga, men vill se att det sker i en lugn och stabil takt.

Då börserna har stigit under lång tid och snabbare och snabbare, är det inte ovanligt med korrektioner. Många menar att det istället är hälsosamt för börserna. Den amerikanska börsen (S&P 500) hade inte haft en nedgång på mer än 3 procent på över 300 handelsdagar, vilket är ovanligt.

Solidar tror att den ekonomiska tillväxten kommer fortsätta uppåt, likaså börserna. Men att det kommer bli ett mer turbulent år än förra året.

Våra fonder – alla våra fonder steg

Våra fonder hade en avkastning mellan plus 0,6 procent till plus 2,4 procent, beroende på vilken fond man valt och fonder med mest andel aktier steg mest. Världsindex steg med 1,8 procent. Hävstången och övervikten mot framför allt Tillväxtmarknader bidrog positivt till avkastningen jämfört mot index, medan övervikten mot USD bidrog negativt jämfört mot index. Under månaden fortsatte vi dra ned hävstången till normalvikt, så att vi vid månadens slut exempelvis hade en exponering om 100 procent mot aktiemarknaderna för Solidar Flex 100 Plus. Vi har fortsatt övervikt mot Tillväxtmarknader, Tyskland, Euro och USD.

För ytterligare information, kontakta
Lars Warolin, Förvaltare på Solidar, 090-70 09 65

Lars Warolin, Fondförvaltare