Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Aktuellt

Läs det senaste i nyheter, pressmeddelanden och förvaltarkommentarer

Fortsatt återhämtning i november

2015-12-09 Förvaltarkommentar

Lars-Warolin-Fondforvaltare-Solidar

Vi fokuserar på de marknader som vi tror gynnas av en fortsatt expansiv penningpolitik från centralbankerna och en tilltagande återhämtning i den globala ekonomin. Vi är fortsatt positiva till aktiemarknaderna men på kort sikt är vi försiktiga och vill inte öka risken.

​Fortsatt centralbanker i fokus!

2015-11-13 Nyhet Förvaltarkommentar

Både den amerikanska och den europeiska centralbanken förbereder nu för sina decembermöten. I USA har det fokuserats på den positiva arbetsmarknadsstatistiken och dess påverkan på marknaden. I Europa har veckan präglats av den pågående flyktingkrisen inom EU och vilken påverkan den kommer att få på de finansiella marknaderna.

När novembermörkret sänker sig ser vi positiva börser

2015-11-06 Nyhet Förvaltarkommentar

Vi kan se en positiv ton på världens börser under första veckan i november 2015, något som bland annat drivits fram av centralbankslättnader, kinesisk räntesänkning, europeiska centralbankens antydningar till köp av långa obligationer och den amerikanska centralbanken som inte längre är lika oroliga för den globala ekonomin.

Fokus på utvecklade marknader

2015-10-07 Förvaltarkommentar

Turbulensen kommer troligtvis att fortsätta ytterligare en tid framöver. Den kan späs på när bolagens kvartalsrapporter släpps, och de kommer att bli väldigt viktiga för hur börsernas framtid kommer att utvecklas.

Fortsatt kraftiga kurssvängningar på finansmarknaderna

2015-09-25 Nyhet

Veckan har visat upp en fortsatt nervös stämning på marknaderna. Efter den amerikanska centralbankens besked förra veckan att inte höja räntan blev reaktionen våldsamt negativ och aktier och råvaror tillsammans med räntor föll kraftigt. Det tolkades som att banken var orolig för den internationella konjunkturen.

​Fed lämnar räntan oförändrad

2015-09-18 Nyhet Förvaltarkommentar

Den amerikanska centralbanken, Fed gav på torsdagskvällen besked om att de lämnar styrräntan oförändrad, vilket var väntat säger Per Ström, analyschef på Solidar. Fed angav oro för den internationella ekonomin samt finansmarknadens senaste turbulens som orsak.

Augusti - en turbulent månad

2015-09-10 Förvaltarkommentar

Efter ett hittills starkt börsår föll världens börser under ett par veckor i augusti med cirka 15 procent eller mer. De relativt kraftiga fallen var troligen en kombination av ett flertal orsaker.

Fokus på utvecklade ekonomier!

2015-09-10 Nyhet Förvaltarkommentar

Solidars bedömning är fortsatt att aktier är det bästa tillgångsslaget inför hösten och vårt fokus är på utvecklade marknader. De senaste prognossänkningarna leder dock till svängningar i kurserna på marknaderna som kan hålla i sig. Möjligen kan en tydligare signal från amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed) om eventuell kommande räntehöjning ge en stabilisering av marknaderna.

Solidar kommenterar börsturbulensen

2015-08-24 Nyhet Förvaltarkommentar

En kraftig neddragning av risk har skett hos aktörer på marknaden den senaste veckan. Det har lett till kraftiga fall på i stort alla aktie- och råvarumarknader och många frågar sig är detta inledningen på en ny finansiell kris eller är det bara en korrektion som vi sett varje år de senaste 8 åren?

Solidar kommenterar marknadsutvecklingen

2015-08-19 Nyhet Förvaltarkommentar

Det händer mycket på den kinesiska marknaden just nu. Solidar fortsätter att aktivt bevaka vad som händer där och på andra marknader. Vi är fortsatt positiva till aktier i den utvecklade delen av världen och gör bedömningen att hösten 2015 kommer att visa bättre statistik och därmed stöd för aktiemarknaderna, vilket gynnar dig som Solidarkund.

Stark månad för våra portföljer - trots turbulens

2015-08-12 Förvaltarkommentar

I juli började börsutvecklingen turbulent i stora delar av världen med börsnedgångar i Grekland och Kina som orsak. Börsen återhämtade sig dock och världsindex steg slutligen med 4,7 procent. Närmast framöver håller vi ögonen på Kina där tillväxten avmattats samt USA där räntehöjning väntas.

Dina fonder har fått höga betyg

2015-08-12 Nyhet

Solidar Fonder Aggressiv Plus har 8 juni värderats med det högsta betyget fem stjärnor av fondanalysföretaget Morningstar. Det betyder att den tillhör de tio procent bästa fonderna inom sin kategori avseende avkastning justerat för kostnader och risk de senaste 3 åren.

Juni - en händelserik månad!

2015-07-08 Förvaltarkommentar

Juni inleddes som maj slutade; med fortsatt rekyl på marknaderna och återigen med Grekland i fokus. Vi förväntade oss en överenskommelse med långivarna i sista sekunden men den uteblev.

När krisrubrikerna avlöser varandra

2015-07-06 Nyhet Förvaltarkommentar

Solidar är fortsatt positiva till aktier och gör bedömningen att Greklandskrisen inte har förutsättning att ändra den bilden. Solidar följer utvecklingen och lyfter blicken för att försöka se den stora bilden. Vad händer nu?

Positiv börsutveckling

2015-06-10 Förvaltarkommentar

Maj månad inleddes svagt på världens börser på grund av oro för Greklands återbetalningsproblem och osäkerhet om när första räntehöjningen i USA ska ske. Börserna återhämtade sig senare, även om Grekland fortsatte vara ett stort samtalsämne. Ett avgörande beslut kommer allt närmare.

Uppgången tar paus?!

2015-05-08 Förvaltarkommentar

April inleddes starkt på de flesta aktiemarknader med nya årshögstanoteringar. Uppgången kom dock av sig och en tillbakagång inleddes i slutet av perioden.

Ännu en stark månad

2015-04-10 Förvaltarkommentar

Mars var ännu en stark månad på de flesta börser. Många europeiska länder visade bättre och bättre makrosiffror och dess tillväxtmöjligheter ökade snarare än minskade. Tyskland, Europas ekonomiska draglok, gick starkt och den Europeiska Centralbanken (ECB) påbörjade stödköp av räntepapper, för planerade 60 miljarder euro per månad.

Fortsatt uppgång

2015-03-10 Förvaltarkommentar

Trots samma orosmoment som tidigare runt Grekland och Ukraina så fortsatte marknaden att stiga under februari. Grekland lyckades i elfte timmen komma överens med sina långivare om en förlängning av låneprogrammet trots ovanligt låsta positioner in i det sista.

En händelserik månad

2015-02-09 Förvaltarkommentar

Marknaden väntade i slutet av förra året på att den Europeiska centralbanken skulle komma med ett stimulanspaket i form av kvantitativa lättnader (köp av statspapper). Marknaden var orolig att tillgångsköpen inte skulle bli kraftfulla nog eller att de skulle skjuta upp det hela till senare i vår.